O podjetju

GRADBENA TOČKA, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšano ime:  GRADBENA TOČKA d.o.o.
Sedež podjetja: Tupaliče 59, 4205 Preddvor
ID za DDV: SI35489901
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 3864693000

TRR/IBAN: SI56051008013168615
BIC: ABANSI2X
Naziv in naslov banke: Abanka Vipa d.d.
Nazorjeva 1
SI - 4000 Kranj

TRR/IBAN: SI56290000050709711
BIC: BACXSI22
Naziv in naslov banke: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140
SI - 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 46.630 (46.630 - dejavnost iz letnega poročila) - Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
Leto ustanovitve: 2010
Registracija: 09.12.2010
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
Družbenik in ustanovitelj: Pristav Bobnar Elizabeta
Zakoniti zastopnik: Golub Aleksandar
Direktor: Golub Aleksandar